Thursday, September 17, 2009

การตีความในฝันให้เป็นหวยเด็ด ๆ เลขเด็ด ๆ


วันนี้ก็เอาบทความในการตีความหมายจากการฝันให้เป็น หวยเด็ดๆ เลขเด็ดๆ กันครับ ลองเอาไปใช้ในการวิเคราะห์ดูกัน

หลักคำทำนายและการใช้วิธีสังเกตจากตำรับโบร่ำโบราณเดิมมีดังนี้
?
ถ้าฝันเห็น กษัตริย์,พระราชินี,ประมุข,คนแก่หง่อมสูงอายุ,บิดามารดา,พระพุทธรูปบูชา, พระประธานในโบสถ์,
พระแก้วมรกต,ฯลฯ มักจะเป็นเลข 9 (เฉพาะองค์พระราชินีนั้นถ้าในฝันมีองค์พระราชายืนประทับเคียงข้าง
ให้ถือเป็น 8 และองค์กษัตริย์เป็น 9 ฉะนั้นเลขนี้จะต้องเป็นเลข 2 ตัว คือ 98 หรืออาจจะเป็น 29 ก็ได้)
?
ถ้าฝันเห็น ไก่,หนู ฯลฯ มักเป็นเลข 1(ถือเอาว่า ก. ไก่ เป็นพยัญชนะตัวแรก และหนูเป็นปีแรกของงปีเกิด หรือปี
12 นักษัตร คือชวดแปลว่าหนู)
?
ถ้าฝันเห็น เสาเรือนโดดเดี่ยว,ไม้ไผ่, ดินสอ, ก้านธูป, หรือสิ่งที่เรียวยาว เช่น เส้นเชือกขึงตรง, เส้นหมี่ หรือ
เสาธง (ไม่มีธง) ก้านไม้ขีด, ไม้บรรทัด,ไม้เรียว, บุหรี่, มักจะเป็นเลข 1
?
ถ้าฝันเห็นคนตาย,ศพ หรือโลงศพมักจะเป็นเลข 4 ( ในทางอิทธิพลของตัวเลขนี้ว่าเลข 0 แทน 4 หรือ 4 แทน
0 ได้ ฉะนั้นจึงเป็น 4 หรือ 0 ได้)
?
แต่ถ้าฝันเห็นคนที่ตายไปแล้วเป็นคนแปลกหน้าและเป็น ?ผี?ในฝัน มักเป็นเลข 6 (ซึ่งแปลความหมายว่า ?ผีหรอก?
คือ?ผีโกหก? คำว่าหลอกหรือโกหกจึงเท่ากับ 6)
?
ถ้าฝันเห็น หีบ ห่อ, กระเป๋าเดินทาง,โต๊ะ,เก้าอี้, เตียงนอน,วิทยุ หรือสมุดหนังสือ หรือวัตถุสิ่งของที่มีรูปสี่เหลี่ยม
มักจะเป็นเลข 4
?
ถ้าฝันเห็นกระแสน้ำ หรือ น้ำ มักเป็นเลข 2 (ถือเอาลำดับจากธาตุทั้ง4 คือ 1. ดิน 2. น้ำ 3. ลม 4. ไฟ เพราะฉะนั้น
ถ้าฝันเห็นดิน ก็มักตรงกับเลข 1 หรือฝันเห็น ไฟ ก็มักตรงกับเลข4)
?
ถ้าฝันเห็นแว่นตา,ถันนมผู้หญิงทั้งสองข้างปาก คน, เป็ด, คนกอดอก, ห่วง 2 ห่วงคล้องกัน ฯลฯ มักเป็นเลข 8
(คือถือเอาตามลักษณะ และอักษร เช่น แว่นตามีวงกลม 2วงต่อเนื่องกัน หรือนมสองข้าง ส่วนคำว่าปากและเป็ด
ถือเอาตัว อักษร ป. เป็นความหมายของคำว่าแปด)
?
ถ้าฝันเห็น นก มักเป็นเลข 6 ทั้งนี้ไม่ถือตามตัวอักษร น. เป็น 1แต่ถือเอาการออกเสียง ?นก? ใกล้เคียงกับ หก หรือ
ถือว่านก คือ ?วิหค? ก็ได้
?
ถ้าฝันเห็นเรือ มักเป็นเลข 5 (ตามความสังเกตว่า ร. เรือมีลักษณะคล้ายตัวเลขอารบิคเลข 5 ก็ได้)
?
ถ้าฝันเห็นผู้หญิงในวัยสาวถึงวัยกลางคน มักเป็นเลข 5แต่ถ้าฝันเห็นหญิงคนท้องมักเป็นเลข 6 หญิงแก่ชรา
หรือมารดา มักเป็นเลข 9
?
ถ้าฝันเห็น พลับพลา, บ้านเรือน , อาคาร, หรือหลังคาบ้าน มักเป็นเลข 7
?
?
???????????????
ถ้าฝันเห็น วงแหวน,กำไลมือ, หลุมหรือบ่อหรือวัตถุที่มีลักษณะเป็นวงกลมหรือกลอง มักเป็นเลข 0 (บางตำราว่า
แหวนมักจะตรงกับเลข 6 ซึ่งอาจถือเอาคำว่า ว. แหวนมีลักษณะคล้ายเลข 6 ของไทยก็ได้)
?
ถ้าฝันเห็น สามง่าม,คราด,ส้อม,ช้อน,คทา, รถสามล้อ, จั่วหลังคา มักเป็นเลข 3
?
ถ้าฝันเห็น จิ้งจก, ตุ๊กแก, จรวด, เจว็ดศาล, จอบ มักเป็น เลข 7 (ถือเอาตามตัวอักษร จ. อยู่ในคำว่าเจ็ดส่วนตุ๊กแก
นั้นถือเอาไม้ตรี มีลักษณะเป็นเลข 7 ของไทย)
?
ถ้าฝันเห็น วัวควาย ,สุนัข, เรือ หรือสัตว์ 4เท้า ส่วนมากมักเป็นเลข 4 แต่ให้สังเกตว่า ถ้าเป็นสัตว์ที่อยู่ใน 12
นักษัตรของปีเกิด คือปีชวด-ปีกุน ให้ถือ ชวด (หนู) 1, ฉลู(วัว)2, ขาล(เสือ)3, เถาะ(กระต่าย) 4, มะโรง (งูใหญ่)
5, มะเส็ง(งูเล็ก) 6, มะเมีย(ม้า)7, มะแม(แพะ) 8, และวอก(ลิง)9, ส่วนระกา (ไก่) เป็น 1 หรือ 10, จอ(สุนัข) เป็น
11 หรือ 4, กุน(หมู) เป็น 12หรือ 4
?
ถ้าฝันเห็น แก้วน้ำ, แก้ว,เพชรพลอยมีค่ามักเป็นเลข 9
?
ถ้าฝันเห็น เบ็ดตกปลา, (ตัวเบ็ด) ไม้เท้าถือ(มีหัวโค้งงอ เหมือนรูปตัว j ) คันร่ม หรือสะพานโค้งมักเป็นเลข 6
?
ถ้าฝันเห็นกางเกง,เสื้อ.ตะเกียบทั้งคู่, รางรถไฟ และรองเท้า(ทั้งคู่)มักจะเป็นเลข 2 (ถือเอาว่าสิ่งเหล่านี้มีเลขเป็น
คู่คือ 2 เช่น กางเกงมี 2 ขา หรือรองเท้าต้องมีคู่หรือ 2 ข้าง)
?
ถ้าฝันเห็นงูใหญ่ หรือพญานาค (ตามที่เข้าใจในฝัน) มักจะเป็นเลข5 ถือเอาลำดับในปีเกิด 12 นักษัตร ถ้าฝันเห็นงู
ุเล็กๆ หรืองูธรรมดาทั่วไป มักเป็นเลข 6 (ถือปี 12นักษัตรเช่นเดียวกัน)
?
ถ้าฝันเห็นมือหรือเท้า มักเป็นเลข 5 (ถือเอาว่ามี 5 นิ้ว) แต่ถ้าฝันเห็นแขนหรือขา มักเป็น 2 (ถือเอาว่ามนุษย์เรามี 2 แขน 2 ขา) แต่ถ้าฝันเห็นมือในลักษณะกำแน่นหรือกำหมัด หรือกำปั้น มักเป็นเลข 6 หรือ 9 และถ้าฝันเห็น ?มือจับ?
เช่นจับปลา จับสิ่งของ ถือเอาลักษณะของการ?จับ? เป็นเลข 7 เช่นจับปลา ก็ จะต้องเป็น 87 หรือ 78 เพราะปลา
เข้าในลักษณะของเลข 8
?
ถ้าฝันเห็นว่าวจุฬา มักเป็นเลข 5 เพราะมีปลายทั้ง 5 คล้ายดาวแต่ถ้าเป็นว่าวปักเป้า ว่าวอีรุ้ม มักเป็นเลข 4 เพราะ
เป็น 4 มุม
?
ถ้าฝันเห็นบันได มักเป็นเลขคี่ คือ 3, 5,7,9 เพราะบันไดส่วนมากจะต้องสร้างขั้นบันไดให้เป็นเลขคี่ ฉะนั้นถ้าฝัน
สังเกตระยะความสูงหรือขั้นบันไดได้ก็อาจจะมีความหมายเป็นเลขคี่เลขใดเลขหนึ่งได้ใกล้ชิด)
?
ถ้าฝันเห็น ภูเขาสูงใหญ่ มักเป็นเลข 9
?
ถ้าฝันเห็นจอมปลวกหรือตัวปลวก มักเป็นเลข 8
?
ถ้าฝันเห็นอุจจาระ หรือ ?ขี้? มักเป็นเลขคี่( แต่ต้องสังเกตว่าจำนวนของก้อนขี้นั้นมากหรือน้อย แล้วตีความหมาย
ให้ใกล้เคียงเช่น จำนวน 2 ก้อน ก็อยู่ในราวเลข 1, หรือ 3 แต่ถ้ามากก็ตีความหมายเป็น 5หรือ 7 ได้ อย่างให้ถึง 9)
?
ถ้าฝันเห็น หมวก,มงกุฎ,ชฎา,ธงปักปลายยอด มักเป็นเลข 9 (คือ ถือว่าเป็นของอยู่สูง)
?
ถ้าฝันเห็น กุ้ง มักเป็น 9ถ้าฝันเห็นรวมกับปลาก็ต้องตีความหมายว่า 98
?
ถ้าฝันเห็น เต่า,ตะพาบมักเป็น เลข 4 บางตำราว่าเลข 3 คือถือว่าตัวอักษร ต.ใกล้เคียงกับเลข 3 ของไทย
?
???????????????ที่ยกมานี้ เป็นแนวทางตัวอย่างของอิทธิพลตัวเลขแทนสิ่งต่างๆ ในฝันตามเหตุผลของเจ้าของตำรับ
เดิมแต่โบราณกาลมา ซึ่งท่านจะเชื่อหรือไม่ก็ตามที ก็ลองพิจารณาสังเกตเอาตามที่ท่านฝันดูสัก2-3 ครั้ง บางทีจะ
ช่วยให้ท่านมีประสบการณ์แปลกๆ ใหม่ขึ้นบ้าง
?
?
???????????????
?ต่อไปนี้เป็นสรุปความฝันที่เป็นสัญลักษณ์ของตัวเลขต่างๆโดยสังเขปให้ท่านพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
?
เลข 1 ได้แก่ฝันเห็น ไก่, หนู, เสาเรือน, ดินสอ, ปากกา,ไม่ไผ่, ก้านธูป,บุหรี่,หนอน,ดิน,เส้นผม,เส้นเชือก,เทียนไข, มดเล็กๆ,ปิ่นปักผม,สายสร้อย,กบ,ดอกบัว ฯลฯ
?
เลข 2 ได้แก่ฝันเห็น น้ำ, ตะเกียบ, กางเกง,เสื้อ,รองเท้า,รางรถไฟ,ช้อนส้อม,ข้าวสาร,ขวด,วัว(ฉลู),ผีเสื้อ, ถนนหนทาง,ขื่อคา,เลือด,ตุ้มหู,แขน,ขา ฯลฯ
?
เลข 3 ได้แก่ฝันเห็น สามง่าม, คราดส้อม, (ไม่รวมช้อน),คทา,จั่วหลังคา,ทางสามแยกหรือสามแพร่ง,ธงสามเหลี่ยม, เต่า,ตะพาบน้ำ,รถสามล้อ,สามขา,พัดลม,ลม,เสือ(ขาล),เกาฑัณท์หรือธนู,สามเณร,เตาไฟ,ซี่ฟัน ฯลฯ
?
เลข 4 ได้แก่ฝันเห็น คนตาย,โลงศพ,หีบห่อ, กระเป๋าเดินทาง, ลังไม้,สมุด, หนังสือ, กระจก , สัตว์สี่เท้าบางชนิด(สุนัข,เสือ,กระต่าย,วัว,ควาย,ลา,แมว,ฯลฯ) รถยนต์ ,เครื่องบิน,ผ้าเช็ดหน้า,มุ้ง, ว่าวปักเป้า,ไพ่ป๊อก,จอภาพยนต์,หน้าต่าง ฯลฯ
?
เลข 5 ได้แก่ฝันเห็น งูใหญ่(มะโรง),พญานาค, ผู้หญิง,เรือ,ศีรษะคน,ว่าวจุฬา,รั้วบ้าน,ดวงดาว,เมฆหมอก,ห่าน, ดอกไม้(หอม),มือ,เท้า ฯลฯ
?
เลข 6 ได้แก่ฝันเห็น ไม้เท้า,เบ็ดตกปลา,คันร่ม,หวี,ผีหลอก,ขวาน,ดาบ,งู(มะเส็ง),กระบวย,ลูกเต๋า(หกเหลี่ยม), สะพานโค้ง,ระฆัง,นก(วิหค)กุญแจ,ต้นไม้,หมวก,ฯลฯ
?
เลข 7 ได้แก่ฝันเห็น ตุ๊กแก,จิ้งจก,จอบ,จรวด,เจว็ด,ศาล,แจกัน,มีดพร้า,จิ้งหรีด,จักจั่น,เจดีย์,อาคารบ้านเรือน, หลังคา,ม้า(มะเมีย)ฯลฯ
?
เลข 8 ได้แก่ฝันเห็น แว่นตา,นมผู้หญิง,ห่วง 2 ห่วงคล้องกัน,คนกอดอก,เป็ด,พระสงฆ์,ญาติผู้ใหญ่,ปีบน้ำ,แมงมุม, โบสถ์, แพะ(มะแม),แมลงป่อง,ปลวก, จอมปลวก,ปราสาท,พระปราง,โซ่ตรวน,ปากคน,ปลิง ฯลฯ
?
เลข 9 ได้แก่ฝันเห็น กษัตริย์,บิดามารดา,พระพุทธรูป,พระแก้วมรกต,พระปฐมเจดีย์,ภูเขา,ภูเขาทอง,ลิง(วอก), ยักษ์,กำแพงใหญ่ๆ,เทวดา,กุ้ง,กบ,ช้าง,ต้นไม้ใหญ่,ฉัตร ฯลฯ
?
เลข 0 ได้แก่ฝันเห็น ห่วง,แหวน,กำไลข้อมือ,นาฬิกาข้อมือ,ถังน้ำ,พระอาทิตย์,พระจันทร์,คนตาย,หลุม,บ่อ,ล้อรถ, ชามจาน,กระป๋องกลม,กลอง,โถส้วม,ฆ้อง,ผลไม้ลูกกลมๆ,กระดุม,ถาด ฯลฯ
*****