Friday, June 26, 2009

หวย จ่าทรงพลัง 1-7-52

จ่าทรงพลังให้หวยงวดนี้ ให้วิ่ง 7 ทั้งเลขบน ล่าง เน้นที่เลข7 กับ 3 ไม่รู้ดูเอาเองดีกว่านะจะ เลขเด็ด เด็ดทั้งนั้น